Přihlásit
Zapomněl jste heslo?
Vytvořit účet!

Pravidla

1. Hraním na serveri Vrahouni hráč súhlasí s jeho pravidlami a musí ich dodržiavať!

2. Majiteľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie pravidiel.

3. Hráč je povinný sledovať hlásené zmeny pravidiel.

4. Majiteľ serveru je najvyššia osoba, a pokiaľ rozhodne, nedá sa proti tomu odvolať.

5. Hráč je povinný nahlásiť admin tímu chybu v hre!

6. Je prísne zakázaná akákoľvek forma nadávánia, urážania, zosmiešňovania atď. Nesmie se ani vyhrážať do reálného života.

7. Admin team má právo kedykoľvek hráča zablokovať a nemusí to nikomu vysvetlovať, ale musí mať k tomu pádny dôvod!

8. Je zakázané baviť sa o iných mafia hrách alebo na ne robiť reklamu.

9. Je zakázané sa vulgárne vyjadrovať na chatu a mimo neho.

10. Je zakázaný spam na predej veci a iné.

11. Neznalosť pravidel neospravedlňuje!

12. Keď admin team napíše hromadnú správu, hráč je povinný sa podľa nej riadiť.

13. Pokiaľ vznikne nové hlasovanie, žiadny hráč ho nesmie ovplyvňovať tým, že bude niekomu písať, nech hlasuje tak či onak.

14. Je prísne zakázané viackrát napísať jednému hráčovi alebo na chat o peniaze, rodinu, objekty a iné. Je to brané ako žobranie.

15. Hráč má právo vyjadriť svoj názor, pokiaľ sa mu nepáči zaobchádzanie s jeho osobou, alebo nespravodlivý mute či ban, tým pádom píše administrátorovi.

16. Je zakázané mať v profile rôzné rasistické videá, obrázky či iné škodlivé veci.

17. Je zakázané mať v profile obrázky obnažených ľudí, berte ohľad na mladších spoluhráčov/ky.

18. Rasistické a sexuálne prejavy sú zakázané.

19. Je zakázané pisáť reklamy na našu hru na iných mafia hrách.

20. Každý hráč môže hrať iba na jednom účte a nesmie vlastniť viac herných účov (výnimka, keď hrá viac hráčov pod rovnakou IP adresou je hlásené niekomu z admin tímu a jedná sa o rodinných príslušníkov či kamarátov) Na rovnakej IP je zakázané obchodovať na aukcií, či posielať vzájomné dary! To je zakázané tak priamo, ako aj cez ďalšiu osobu ! To znamená, že akonáhle sa zhoduje akákoľvek IP adresa s iným účtom a tvojim, nesmieš obchodovať na aukcii ani si posielať dary s takýmto hráčom ! 

22. Je ZAKÁZANÉ používať podvodným spôsobom reset účtu hráča k získavaniu kreditov! 

Rešpektujte celý tým, ktorý se stará o chod tejto hry.

***************************************************************************************

PRAVIDLÁ PRE ČLENOV TÍMU!

1. Člen tímu môže:

normálne vraždiť. Automatické oživenie člena tímu je považované za výhodu, pretože sa aktivne podíeľa na udržiavaní hry a na jej vylepšovaní. Byť členom tímu je teda výhoda, ale aj záväzok.

- dať hráčovi komunikačný alebo trvalý ban, pokiaľ porušuje pravidlá hry.

- upraviť hráčov profil pokiaľ je proti pravidlám (obsahuje nevhodný avatar, rasistické námety, urážky, vulgarizmy, pornografiu, atď.)

- upraviť hráčovi peniaze, kredit alebo VIP pokiaľ ich vyhral v súťaži, alebo v prípade trestu.

Zákazy:

- je prísne zakázané, dávať prihlasovacie údaje člena tímu (i vlastné) inému hráčovi!!!

- je prísne zakázané poskytovať osobné informácie z admin rozhrania inému hráčovi!!!

- je prísne zakázané vynášať na chat alebo do súkromných správ akékoľvek súkromné informácie o inom hráčovi (kedy mu končí ochrana, koľko má peňazí v trezore, koľko má kreditov atď)!!!

- meniť rozhodnutie tímu smie iba majiteľ.

- bezdôvodne pridávať peniaze, kredit, VIP, ochranu, zdravie, muníciu a umiestenie sebe alebo iným hráčom.

- bezdôvodne pridávať peniaze alebo muníciu do vlastnej rodiny alebo rodiny iného hráča.

- bezdôvodne používať presuny u seba alebo iných hráčov do zeme.

- upravovať hráčov (profil, nastavenie, avatar), pokiaľ nijak neporušuje pravidlá (výnimkou sú iba súťaže a špeciálne akcie )

- bezdôvodne mazať chat a jeho históriu.

- používať "zpráva všem hráčům" pre vlastnú reklamu alebo vlastnú ponuku (predaj / nákup / hranie casin).

- porušovať nariadenie majiteľa hry, ktoré boli zaslané pomocou správy.

- oživovať zabitých hráčov, pokiaľ to nie je povolené od majiteľa hry.

Výnimky:

- člen tímu môže presunúť sám seba alebo iného hráča, pokiaľ mu pomáha v plnení misie.

- člen tímu môže oživiť iného hráča, pokiaľ je určený k opätovnému zabitiu.

Tresty a dĺžky trestov:

* spam, nezmyselné vety, žobranie o peniaze/kredity = 2-4 hodiny "mute" podľa spôsobu a rozsahu priestupku. 
* vulgarizmus, hrubé vyjadrovanie, napádanie hráčov urážkami = 6-24 hodín "mute" podľa spôsobu a rozsahu priestupku.
* šikanovanie hráčov/hráča, urážanie niektorého člena tímu = 24-48 hodin "mute"/ podľa vážnosti i ban.
* multiúčet = automatický ban na účet, ktorý je považovaný za multiúčet
* reklama na inú mafia hru, zneužitie chyby v hre = automatický ban a ban na IP adresu.

 

NEZNALOSŤ PRAVIDIEL NEOSPRAVEDLŇUJE ! ! !


Moderátor - má za úlohu usmerňovať komunikáciu na chate. Dáva pozor, aby sa hráči vyjadrovali slušne, akcie či súťaže.

Administrátor - má na starosti pripisovanie odmien, kontrolu dvojitých učtov, profilov, dohliada na priebeh hry. V rámci možností taktiež dohliada na komunikáciu na chate. 

 

Ďakujem, majiteľ Kanetrix.

© Vrahouni.cz Všechna práva vyhrazena


Language selection:    Čeština    English    Deutsch    Polski